Wil je meedenken en meebeslissen over de club of ben je geïnteresseerd in onze activiteiten, kom dan naar onze Algemene Ledenvergadering op 20 maart om 10.00 uur bij HotRod in Doesburg. Alle leden van Kever Club Nederland zijn welkom en hebben stemrecht. Meestemmen over belangrijke beslissingen kun je als lid! Neem wel je ledenpas mee.

Agenda*

1. Opening en mededelingen
2. Een terugblik op 2021
3. Financiën
  a. Fincancieel overzicht 2021
 b. Voorstel tot decharge
 c. Begroting 2022
  d. Contributie 2022
4. Samenstelling bestuur
 a. Rooster van aftreden
 b. (Her)verkiezing 2022
5. Wat staat er op stapel voor 2022
 a. Regio’s
 b. IKW Wanroij
6. Rondvraag en sluiting

* Wijzigingen voorbehouden.

Locatie
HotRod Doesburg, Leigraafseweg 13, 6983 BR Doesburg

Aanmelden vóór 17 maart

Kom je naar de vergadering? Stuur een mail naar Ron ron@keverclub.nl.