Algemene ledenvergadering

We starten om 13:00u stipt met de ledenvergadering en willen omstreeks 15:00u afronden.

Algemene ledenvergadering