ikw2

Internationaal Kever Weekend in Wanroij

Voor de meeste lezers komt de volgende mededeling als een verrassing. Maar met pijn in het hart concludeert het Dagelijks Bestuur, dat er geen mogelijkheid meer is om ons Internationaal Kever Weekend IKW Wanroij als clubevenement te organiseren in 2024 op locatie De Bergen in Wanroij.

Vrij kort na de afgelopen editie in 2023 heeft het organisatiebureau Flex Events, aan wie de Kever Club Nederland (KCN) delen van de organisatie van het IKW had uitbesteed het volgende besloten: Om in het Vaderdagweekend 2024 op locatie “De Bergen” een evenement “Aircooled Wanroij” op commerciële basis te gaan organiseren. Dit alles ZONDER medeweten en medewerking van KCN.

Het bestuur van de KCN heeft sindsdien diverse gesprekken gevoerd met zowel De Bergen als Flex Events. In deze gesprekken hebben we gevraagd waarom KCN niet geïnformeerd is over het online brengen van de nieuwe website www.aircooledwanroij.nl door Flex Events voor het IKW 2024. Op deze nieuwe website blijkt dat inbreng van de KCN (onze club en leden) overbodig is. Er werd uitgelegd dat het concept van www.aircooledwanroij.nl breder is dan dat van het IKW van KCN, waarbij men vooral denkt aan (commerciële) schaalvergroting. Bij het organiseren van een Aircooled Wanroij-evenement is er geen behoefte aan en is inbreng van onze leden en vrijwilligers van KCN niet langer gewenst.

Hiermee is dit nieuwe evenement dan ook geen Kever Club Nederland-evenement meer en niet meer het evenement wat we voor ogen hebben. Voor ons als Dagelijks Bestuur van de KCN reden genoeg om onze naam niet aan dit nieuwe evenement te willen en kunnen verbinden.

Het moge duidelijk zijn dat dit alles heeft gezorgd voor de nodige heftige emoties bij ons als Dagelijks Bestuur en misschien ook bij jou. We hebben tijdens de gesprekken gemerkt dat we worden geconfronteerd met het feit dat er op de locatie en de datum waar we hadden uitgekeken naar een nieuwe editie van het IKW 2024, er een ander evenement plaats zal vinden.

We willen benadrukken dat je waarschijnlijk mail of Facebook berichten uit naam van IKW Wanroij zult ontvangen, maar deze zijn niet door de KCN verzonden.

We zijn volop bezig met mogelijkheden te bekijken hoe we ons IKW 40-jarig jubileum evenement kunnen organiseren. Daarover later meer, zodra er meer duidelijk is.