statuten

Nieuwe concept statuten KCN

Het bestuur van de KCN legt in de komende ALV (19 maart 2023) de nieuwe concept statuten voor aan haar leden ter vaststelling.

De huidige statuten zijn opgesteld bij de oprichting in 1984. Deze statuten voldoen niet meer aan de wettelijke aspecten zoals in het Burgerlijk Wetboek delen 1 en 2 zijn verwoord. In opdracht en in overleg met het bestuur heeft een notaris nieuwe statuten in concept opgesteld.

Deze nieuwe concept statuten kunt u door op deze link te klikken inzien.